lubbestrust002008.png lubbestrust001010.jpg
Kontak
lubbestrust002007.png lubbestrust002006.png
Inligting
Dienste
Lubbes Trust strewe na effektiewe lewering van gespesialiseerde diens en advies aan kliënte in die fidusięre dienste sektor (boedelbereddering, trusts, testamente) met die doel om optimale en realiseerbare resultate te verkry, terwyl die hoogste standaarde van integriteit en professionaliteit gehandhaaf word.
• Bereddering van bestorwe boedels
• Ontleding en beplanning van boedels en die uitvoering van proefbereddering van die boedels
• Beplanning en opstel van testamente
• Fasilitering, kontrolering en die uitvoering van die boedelplanne
• Opstel van kontrakte, ooreenkomste asook die registrasie van trusts en maatskappye
Welkom
Missie
Oor Ons
Oor Ons
Ons Spesialiseer In
Personeel
Afrikaans
English
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg © 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|