lubbestrust013007.png lubbestrust001010.jpg
Kontak
lubbestrust013006.png lubbestrust013005.png
Inligting
Dienste
Die inligting vervat in hierdie webtuiste is vir algemene doeleindes alleenlik.

Die inligting word verstrek deur Lubbes Trust (Edms) Bpk en alhoewel ons daarna streef om die inligting korrek en op datum te hou, ons nie waarborge van enige aard, direk of by implikasie, gee in verband met die volledigheid, korrektheid, betroubaarheid, pasliklikheid of beskikbaarheid met betrekking tot die webtuiste, produkte, dienste of verwante inligting vervat in die webtuiste nie. Enige vertroue wat u plaas op die inligting is daarom streng op u eie risiko.

Onder geen omstandighede sal ons verantwoordelik wees vir enige verlies of skade, direk of indirek of voortspruitend as n gevolg van verlies van data of winste wat ontstaan uit of in verband met die gebruik van hierdie webtuiste.

Deur hierdie webtuiste is dit moontlik om aan ander webtuistes te koppel wat nie onder beheer van Lubbes Trust (Edms) Bpk is nie. Ons het geen beheer oor die aard, inhoud en beskikbaarheid van sodanige webtuistes nie. Die insluiting van enige koppelings impliseer nie noodwendig dat ons die menings daarin onderskryf of aanbeveel nie.

Alles moontlik word gedoen om die webtuiste glad te laat funksioneer. Nogtans aanvaar Lubbes Trust (Edms) Bpk geen verantwoordelikheid vir en sal nie aanspreeklik wees indien die webtuiste tydeklik nie beskikbaar is as n gevolg van tegniese probleme buite ons beheer nie.
lubbestrust013003.png
Welkom
Vrywaring
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|
Afrikaans
English