lubbestrust012007.png lubbestrust001010.jpg
Kontak
lubbestrust012006.png lubbestrust012005.png
Inligting
Dienste
Welkom by ons webtuiste. Indien u voortgaan om ons webtuiste te verken en te gebruik, onderneem u om te voldoen aan en uself te verbind tot die volgende terme en voorwaardes wat Lubbes Trust (Edms) Bpk se verhouding met u in verband met die gebruik van die webtuiste reguleer.

Die term “Lubbes Trust (Edms) Bpk” of “ons” verwys na die eienaar van hierdie webtuiste wie se geregistreerde adres die volgende is: Montana Forum, Tecomariastraat 20, Montana, Pretoria. Die term “u” verwys na die gebruiker of persoon wat die webtuiste besigtig.

Die gebruik van hierdie webtuiste is onderhewig aan die volgende terme en voorwaardes:
• Die inhoud van die bladsye is slegs vir u algemene inligting en gebruik. Dit is onderhewig aan wysiging sonder kennisgewing.
• Nie onsself of enige derde party waarborg die akkuraatheid, reaksietyd, prestasie, volledigheid of toepaslikheid van die inligting of dokumente wat u op die webtuiste vind of wat aangebied word vir ‘n spesifieke doel.
• U gebruik van enige inligting of materiaal op hierdie webtuiste is absoluut op u eie risiko waarvoor ons geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Dit is u verantwoordelikheid om te bepaal of die produkte, dienste en inligting verstek op hierdie webtuiste aan u vereistes voldoen
• Hierdie webtuiste bevat materiaal wat aan ons behoort. Die materiaal sluit in, maar is nie beperk tot, die ontwerp, uitleg, voorkoms en grafiese uitleg. Reproduksie en duplisering is verbode behalwe in oorleg met die kopiereg wat deel uitmaak van hierdie terme en voorwaardes.
• Alle handelsmerke wat in hierdie webtuiste verskyn, wat nie die eiendom is van die operateur, word hiermee erken op die webtuiste.
• Ongemagtigde gebruik van hierdie webtuiste mag aanleiding gee tot krimenele vervolging of ‘n eis vir skadevergoeding.
• Hierdie webtuiste mag van van tyd tot tyd ook gekoppel word aan ander webtuistes. Hieride koppleings word verskaf vir u gerief om verdere inligting te bekom. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van sodanige gekoppelde webtuiste(s) nie.
• Die gebruik van hierdie webtuiste en enige dispuut is onderhewig aan die Wette van Suid Afrika.
lubbestrust012003.png
Welkom
Terme & Voorwaardes
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg © 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|
Afrikaans
English