Missie
Oor Ons
Personeel
Personeel
lubbestrust004006.png
Kontak
lubbestrust004005.png lubbestrust004004.png
Inligting
Dienste
lubbestrust004003.png
Welkom
Lubbes Trust het 9 voltydse personeellede met gekombineerde ervaring in die fidusiÍre dienste sektor (boedelbereddering, trusts, testamente) van meer as 100 jaar.
Direkteur
Konsultant
Direkteur & Prokureur
Sekretarieel, Opstel van Testamente en Testament Administrasie
Trust Administrasie
Administrasie
Boedeladministrasie, Boedelontledings, Proefbereddering en Trusts
Ontvangsdame en Persoonlike Assistent
Boedeladministrasie
lubbestrust001010.jpg
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg © 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|
Afrikaans
English
Harry Solomon -
Wim Burmeister -
Jaco Burmeister -
Elmarie Vermaak -
Vanessa Snyman -
Hannnelie Botha -
Annemarie de Lange -
Rike Schutte -
Hantie Fourie -