Die doeltreffende administrasie van bestorwe boedels, die administrasie van trusts en die opstel van tegnies korrekte en uitvoerbare testamente.

Om ons kliŽnte deurlopend by te staan met effektiewe boedelbeplanning deur die ontleding van sy/haar boedel om sodoende op hoogte te bly met die omvang van sy/haar bates en ten einde voorsiening te maak vir die uitvoerbare verdeling van bates, optimale boedel- en trust administrasie, asook die vermyding van onnodige belastings.
Missie
Oor Ons
Missie
Personeel
lubbestrust003006.png
Kontak
lubbestrust003005.png lubbestrust003004.png
Inligting
Dienste
lubbestrust003003.png
Welkom
lubbestrust001010.jpg
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg © 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|
Afrikaans
English