lubbestrust009008.png
Kontak
lubbestrust009006.png
Inligting
lubbestrust009004.png
Welkom
Nuusbriewe
Dienste
• Ondertekening van testamente voor 'n Kommissaris van Ede
• Tien redes hoekom jy n testament moet hê
• Erfopvolging
• Koste betrokke by die bereddering van 'n boedel
• Huweliksvorme
• Hoe word bates aan 'n trust oorgemaak
• Begunstiging van 'n polis aan 'n minderjarige of nie
• Maatskappy of Beslote Korporasie waar slegs een aandeelhouer of belanghouer is
• Vruggebruik
lubbestrust001010.jpg
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg © 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|
Afrikaans
English
• Regsterme in verband met testament
• Bemaking van bates by huwelik binne gemeenskap van goedere
• Testament tussen gades: Afkoelperiode in geval van egskeiding
• Skenkings tussen gades