lubbestrust005008.png
Kontak
lubbestrust005006.png
Inligting
lubbestrust005004.png
Welkom
Dienste
Dienste
• Die bereddering van bestorwe boedels in gevalle waar ons as eksekuteur benoem is, of as agent vir die eksekuteur waar ‘n individu benoem is of waar geen eksekuteur benoem is nie
• Die administrasie van testamentκre trusts
• Die beplanning en opstel van testamente
• Die doen van boedelbeplannings, boedelontledings en proefberedderings
• Die opstel van kontrakte
• Opstel van verkoopooreenkomste en leningsooreenkomste
• Die opstel en registrasie van Huweliksvoorwaardekontrakte
• Die fasilitering en implementering van boedelplanne
• Die registrasie van maatskappye
• Die opstel en registrasie van Inter Vivos Trusts
• Omskakeling van Beslote Korporasies na Maatskappye en visa versa
• Die wysiging van trustaktes en trustees
• Die de-registrasie van trusts
• Oordrag van maatskappy-aandele en lede belange in beslote korporasies
• Bestuur van bates onder Volmag
Testamente
Dienste
Boedels
Trusts
lubbestrust001010.jpg
Direkteure: J Burmeister LLB (UP) - H Solomon Trustee Diploma
BTW NR 4860208695
Kopiereg © 2011 - Lubbes Trust (Edms) Bpk - Alle Regte Voorbehou
Terme & Voorwaardes
Vrywaring
|
|
Afrikaans
English